Lời trần tình bất ngờ của thiếu niên 16 tuổi bị tố quỳ xuống nhòm ngược váy cô gái

Lời trần tình bất ngờ của thiếu niên 16 tuổi bị tố quỳ xuống nhòm ngược váy cô gái

Thiếu niên bị tố quỳ xuống sàn thang máy nhìn ngược váy cô gái trần tình rằng, thời điểm đó làm rơi nhẫn nên cúi xuống tìm chứ không cố ý nhìn vào váy cô gái.