Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ xem xét kiểm điểm trụ trì chùa Ba Vàng

Liên quan đến việc "thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết sẽ có hình thức kỷ luật, kiểm điểm trụ trì và các cá nhân.