Tổng hợp đề thi và đáp án Cao đẳng khối A, B, C, D năm 2012

Sự Kiện : Đề thi đáp án Đại học – Cao đẳng 2012

Tổng hợp đề thi và đáp án Cao đẳng khối A, B, C, D năm 2012

Khối A

- Phần đề thi:

+ Môn Toán

+ Môn Lý

+ Môn Hóa

- Phần đáp án:

+ Môn Toán

+ Môn Lý

+ Môn Hóa

Khối B

- Phần đề thi

+ Môn Toán

+ Môn Lý

+ Môn Hóa

- Phần đáp án

+ Môn Toán

+ Môn Lý

+ Môn Hóa

Khối C

- Phần đề thi

+ Môn Văn

+ Môn Sử

+ Môn Địa

- Phần đáp án

+ Môn Văn

+ Môn Sử

+ Môn Địa

 Khối D

- Phần đáp án

+ Môn Toán

+ Môn Văn

+ Môn Anh

- Phần đáp án

+ Môn Toán

+ Môn Văn

+ Môn Anh

Tổng hợp

Nguồn : Người đưa tin