Trang chủ »
Thứ tư, 19/03/2014 03:16 (GMT 7)

Tr?

Vừa qua tôi có tới bưu địên gửi 1 gói quà qua bên Mĩ , nhưng bưu điện nhận quà và bắt tôi ký vào là quà gửi đi nếu không nhận được và bị thất lạc thì nơi tôi gởi không chịu trách nhiệm, vậy là đúng hay sai? Trong khi đó cước phí thì tôi phải trả đầy đủ.

Theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-BBCVT về việc quy định giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ Bưu chính và dịch vụ chuyển phát theo đó với dịch vụ chuyển phát quốc tế nếu hàng hóa bị mất, hoặc hư thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát bồi thường như sau:

- Nếu hàng hóa hư hại hoàn toàn, mức bồi thường tối thiểu là 14USD/kg.

- Nếu bị hư hại một phần thì được bồi thường tương ứng với giá trị giảm sút tuy nhiên không vượt quá mức bồi thường do hư hại toàn bộ.   

- Đối với dịch vụ khai giá, dịch vụ có bảo hiểm hoặc dịch vụ do người sử dụng và doanh nghiệp tự thỏa thuận, việc bồi thường thiệt hại tuân theo các quy định riêng do doanh nghiệp quy định hoặc tuân theo các thỏa thuận.

- Ngoài quy định nêu trên, việc bồi thường đối với dịch vụ bưu chính quốc tế do Bưu chính Việt Nam cung cấp phải tuân theo các nguyên tắc về bồi thường trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc các thỏa thuận song phương giữa Bưu chính Việt Nam và Bưu chính các nước khác.

Căn cứ vào những quy định nêu trên việc Bưu điện yêu cầu bác xác nhận rằng Bưu điện không có trách nhiệm khi hàng hóa bị mất mát, hư hỏng là không đúng.

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục