Từ 1.1.2012: Mức đóng BHXH sẽ tăng thêm 2%

Ngày 22.12, BHXH Hà Nội cho biết cơ quan này vừa có thông báo gửi các DN trên địa bàn về việc tăng thêm 2% mức đóng BHXH và việc thay đổi biểu mẫu tham gia, quy trình thủ tục hồ sơ và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN bắt đầu từ 1.1.2012.

 Theo đó,  mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc và quỹ BHXH tự nguyện, từ 1.1.2012  sẽ tăng thêm 2% so với năm 2011. Những đơn vị tham gia cả 3 loại hình bảo hiểm là BHXH, BHYT, BHTN thì người sử dụng LĐ phải đóng 17%, NLĐ phải đóng 7%; đối với BHYT, người sử dụng LĐ phải đóng 3%, NLĐ phải đóng 1,5%; đối với BHTN người sử dụng LĐ đóng 1%, NLĐ đóng 1%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 1%.

Với các đối tượng chỉ tham gia BHXH, BHYT thì người sử dụng LĐ phải đóng 17% BHXH, 3% BHYT; NLĐ phải đóng 7% BHXH và 1,5% BHYT. Các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mức đóng bằng 20% mức thu nhập NLĐ lựa chọn đóng BHXH.  

<>  Đ.T

Nguồn : Lao Động