Tiết lộ danh sách thí sinh Hòa Bình gian lận vào trường quân đội

Theo lãnh đạo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Cục Nhà trường đã nhận được danh sách thí sinh gian lận trúng tuyển vào các trường quân đội.