Báo Chính phủ đưa tin, theo Bộ GĐ&ĐT, đến ngày 11/7, tất cả các Hội đồng thi trong cả nước đã hoàn thành việc chấm thi, công bố kết quả thi.

Thống kê của Bộ cho hay, cả nước có 879.705 thí sinh dự thi lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó có 810.382 thí sinh giáo dục THPT và 69.323 thí sinh giáo dục thường xuyên (GDTX).

Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt 97,57%, trong đó, giáo dục THPT đạt 98,36%, GDTX đạt 88,37%.

Hình ảnh Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cả nước năm 2018 đạt 97,57% số 1

Theo Bộ GD&ĐT, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đã phản ánh khách quan kết quả học tập của thí sinh, phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng và chất lượng giáo dục của các địa phương, đồng thời phản ánh tính nghiêm túc, khách quan trong coi thi, chấm thi.