UBTVQH thảo luận đề án lấy phiếu tín nhiệm

Sáng nay, Uỷ ban TVQH thảo luận cho ý kiến về Đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

 

 

Hình ảnh UBTVQH thảo luận đề án lấy phiếu tín nhiệm số 1
Ảnh: VietNamNet

 

Xung quanh phạm vi những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm, hiện vẫn còn ý kiến khác nhau, đa số ý kiến trong Uỷ ban TVQH đề nghị giới hạn phạm vi người được lấy phiếu tín nhiệm, ở trung ương là từ cấp bộ trưởng trở lên, ở địa phương gồm thường trực HĐND, các thành viên của HĐND và UBND. Quy định như vậy phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 là tập trung vào các chức danh, lãnh đạo quản lý các cấp. Đồng thời, việc thu hẹp phạm vi người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm sẽ đảm bảo tính khả thi, không dàn trải và tránh hình thức. Tuy nhiên, có ý kiến lại đề nghị phạm vi những người được lấy phiếu tín nhiệm bao gồm tất cả những người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
 
Liên quan đến việc xử lý kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đa số ý kiến tán thành quy định người có 2 năm liên tiếp đạt tín nhiệm thấp sẽ bị đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội hoặc HĐND. Một số ý kiến khác băn khoăn vì quy định như vậy sẽ khiến công tác thay thế cán bộ kéo dài, không bảo đảm yêu cầu kịp thời trong xử lý đối với cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp, nhiều sai phạm. Do vậy đề nghị chuyển thẳng từ lấy phiếu tín nhiệm sang tín nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, không cần qua bước bỏ phiếu tín nhiệm.
 
Uỷ ban TVQH tán thành với quy định việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tiến hành định kỳ hàng năm để bảo đảm thời gian cần thiết cho việc thực hiện năng lực lãnh đạo, quản lý của người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, đồng thời cũng phù hợp với thời điểm bắt đầu và kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội hoặc HĐND.   Tác giả : Thu TràÝ kiến của bạn về bài viết: UBTVQH thảo luận đề án lấy phiếu tín nhiệm

Nguồn : VTV