Vẻ "đẹp lạ" của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ

Sự Kiện : Thế giới 24h , Khí Tài - Quân Sự

 

 

(Tinmoi.vn) Cùng với kỹ năng chiến đấu chuyên nghiệp, những nữ lính thủy đánh bộ Mỹ còn toát lên vẻ đẹp giản dị và tinh thần rèn luyện nghiêm túc không khác gì các "đồng nghiệp nam đích thực", khi tham gia một khóa huấn luyện tại trại Lejeune, North Carolina.

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 1

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 2

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 3

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 4

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 5

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 6

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 7

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 8

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 9

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 10

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 11

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 12

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 13

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 14

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 15

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 16

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 17

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 18

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 19

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 20

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 21

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 22

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 23

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 24

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 25

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 26

Hình ảnh Vẻ đẹp lạ của nữ lính thủy đánh bộ Mỹ số 27

CK

Tinmoi/Doisongvaphapluat