Trang chủ »
Thứ năm, 20/03/2014 03:11 (GMT 7)

Về ủy quyền của ph?

Tôi muốn làm giấy uỷ quyền cho đội trưởng đội xây dựng ký kết hợp đồng nhận khoán công trình xây dựng với đối tác và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hợp đồng đó và trước pháp luật thì có được không? Thủ tục như thế nào?

Thứ nhất, về vấn đề ủy quyền: Vấn đề ủy quyền ở đây là ủy quyền trong lĩnh vực xây dựng nên tương đối phức tạp.

Do bạn không nêu rõ chức danh, chúng tôi tạm hiểu bạn là người đại diện cho công ty theo pháp luật.

Trường hợp 1:

Nếu trong điều lệ công ty quy định, trong trường hợp người đại diện vì nhiều lý do muốn ủy quyền cho một người có chức vụ quyền hạn khác trong công ty đứng ra ký hợp đồng mà quy định rõ những người nào, trong đó không có chức danh đội trưởng đội xây dựng thì bạn không thể ủy quyền

Trường hợp 2:

Nếu điều lệ công ty chỉ quy định chung chung là người đại diện có thể ủy quyền cho người khác trong công ty đại diện ký hợp đồng mà không liệt kê cụ thể các chức danh được nhận ủy quyền thì bạn có thể ủy quyền cho đội trưởng đội xây dựng đứng ra ký kết.

Thứ hai, về vấn đề chịu trách nhiệm:

Luật Dân sự, luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan của luật Xây dựng quy định về vấn đề ủy quyền của pháp nhân thì tính chịu trách nhiệm với bên thứ ba vẫn thuộc về pháp nhân. Nếu cá nhân nhận ủy quyền trong phạm vi, trách nhiệm ủy quyền mà gây thiệt hại cho bên ủy quyền thì chịu trách nhiệm trong phạm vi gây thiệt hại đó và đền bù cho bên ủy quyền. Còn thiệt hại cho bên thứ ba vẫn là do bên ủy quyền phải chịu trách nhiệm (tức là công ty bạn phải chịu trách nhiệm với đối tác về việc thực hiện các nội dung trong hợp đồng do đội trưởng đội xây dựng ký kết).

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục