Ngoại hạng Anh tiếp tục nghỉ thi đấu đến hết tháng 4

Ngoại hạng Anh tiếp tục nghỉ thi đấu đến hết tháng 4

Trong cuộc họp khẩn của BTC Ngoại hạng Anh, quyết định cuối cùng đã được đi đến khi các trận đấu sẽ phải tạm hoãn ít nhất đến hết tháng 4.