Vũ 'Nhôm', Trần Phương Bình hầu tòa

18/26 bị cáo đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM vì cho rằng kết luận của cơ quan điều tra và chứng cứ tại tòa có sự mâu thuẫn.