Xây dựng chuẩn nghề gắn với quy trình sản xuất

Ngày 10.2, Bộ NNPTNT cho biết đã tổ chức xây dựng và nghiệm thu chương trình và giáo trình của 71 nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề cho lao động nông thôn.

 

Trong đó, năm 2010 là 41 nghề (bao gồm 25 nghề xây dựng mới chương trình, giáo trình và 16 nghề chỉnh sửa); năm 2011 là 30 nghề. Các nghề được xây dựng tập trung vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và diêm nghiệp; các ban chủ nhiệm xây dựng chương trình và giáo trình dạy nghề phải đảm bảo gắn với quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn sản xuất tốt (VietGAP hoặc Global GAP).

Bộ NNPTNT cũng đã đưa các chương trình và giáo trình lên Website (http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn/) để các trường, trung tâm dạy nghề tham khảo, áp dụng.

Nguồn : Dân Việt