Xe đạp BMW gần 50 triệu đồng tại Hà Nội

Chiếc xe đạp dòng MTB đang được trưng bày tại BMW 4S Long Biên Hà Nội. BMW cho biết, giá của chiếc xe này là 48,5 triệu VND, đã bao gồm VAT.

Hình ảnh Xe đạp BMW gần 50 triệu đồng tại Hà Nội số 1
Hình ảnh Xe đạp BMW gần 50 triệu đồng tại Hà Nội số 2
Hình ảnh Xe đạp BMW gần 50 triệu đồng tại Hà Nội số 3
Hình ảnh Xe đạp BMW gần 50 triệu đồng tại Hà Nội số 4
Hình ảnh Xe đạp BMW gần 50 triệu đồng tại Hà Nội số 5
Hình ảnh Xe đạp BMW gần 50 triệu đồng tại Hà Nội số 6
Hình ảnh Xe đạp BMW gần 50 triệu đồng tại Hà Nội số 7
Hình ảnh Xe đạp BMW gần 50 triệu đồng tại Hà Nội số 8
Hình ảnh Xe đạp BMW gần 50 triệu đồng tại Hà Nội số 9

Nguồn : Autonet