Trang chủ »
Thứ tư, 26/04/2017 09:47 (GMT 7)

Xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát theo quy định pháp luật

Việc xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát được quy định tại Điều 12 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Việc xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát được quy định tại Điều 12 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước, theo đó kiểm toán trưởng hoặc thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán (gọi tắt là Kiểm toán trưởng) xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát. Kiểm toán trưởng tổ chức thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát theo các nội dung dung sau:

+ Việc tuân thủ quy định mẫu kế hoạch kiểm toán tổng quát về kết cấu, nội dung kế hoạch kiểm toán.

+ Tính đầy đủ, hợp lý của các thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, tình hình tài chính và các thông tin khác; tính hợp lý trong việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và các thông tin thu thập được.

+ Tính phù hợp của việc đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán.

+ Việc tuân thủ hướng dẫn mục tiêu kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trong xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán.

+ Tính phù hợp giữa mục tiêu, trọng yếu, nội dung, tiêu chí kiểm toán, phạm vi kiểm toán, phương pháp và thủ tục kiểm toán với các thông tin thu thập và đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ, thông tin tài chính, các thông tin khác và giữa các nội dung này với nhau.

+ Tính hợp lý trong việc bố trí thời gian, lịch kiểm toán; bố trí nhân sự thực hiện kiểm toán.

Việc thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát của Kiểm toán trưởng phải được lập biên bản theo quy định của Kiểm toán nhà nước.

- Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát

Các đơn vị có chức năng kiểm soát, thẩm định được giao nhiệm vụ giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thẩm định kế hoạch kiểm toán tổng quát, thực hiện thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt theo quy định.

+ Nội dung thẩm định kế hoạch kiểm toán tổng quát theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Quy trình trên.

+ Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát; thời gian, địa điểm, thành phần họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

- Kiểm toán trưởng chỉ đạo Trưởng đoàn hoàn thiện kế hoạch kiểm toán tổng quát theo kết luận của Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc người được Tổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền, ký, gửi Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách và các bộ phận, đơn vị theo quy định của Kiểm toán nhà nước.

Căn cứ pháp lý:

Điều 12 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Nguồn: Tin Mới - Tinnhanhonline.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục